Leerlingen begeleiden

Aan leerlingen in het basisonderwijs wordt spelenderwijs ondersteuning geboden bij lees- taal, spelling- en reken problemen. Ook begeleiden wij leerlingen bij dyslexie en dyscalculie. Het leren (weer) leuk maken, kinderen motiveren en enthousiasmeren en vervolgens vooruitgang boeken. Dat is het doel van de ondersteuning.

Aan leerlingen in het voorgezet onderwijs wordt onder andere hulp geboden bij het plannen en organiseren van het huiswerk. Ook bieden wij hulp bij het vak Nederlands, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen, spelling en grammatica. Daarnaast wordt ondersteuning geboden bij het aanleren van de vreemde talen en bij de zaak vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en maatschappijleer.

Wij begeleiden leerlingen met autisme en adhd of andere problematiek op allerlei vlakken. Afhankelijk van de hulpvraag zetten wij de juiste professionele methodieken in met als doel een leerling zo snel mogelijk een stapje verder te helpen.

Gezamenlijk kijken we naar de mogelijkheden.

Onze expertises

  • Ondersteuning en remedial teaching bij lees, taal- en spelling problemen
  • Ondersteuning en remedial teaching bij reken problemen
  • Ondersteuning en begeleiding bij het plannen en maken van huiswerk
  • Individuele bijles en vakinhoudelijke ondersteuning in het voorgezet- en middelbaar beroepsonderwijs
  • Lessen Nederlands als Tweede Taal (NT2)
  • Begeleiding van leerlingen met een ontwikkelingsstoornis
  • Begeleiding bij dyslexie en dyscalculie