Werkwijze

Voorafgaand aan de begeleiding vindt er altijd een intake gesprek plaats.

Het doel van een intake gesprek is een goed beeld te krijgen van wat er aan de hand is. Samen stellen we vast welke hulp nodig is. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de duur, de dagen en tijdstippen waarop de hulp plaats gaat vinden.

Aan een intake gesprek zijn geen kosten verbonden. Eventuele vervolg gesprekken worden wel in rekening gebracht. Hiervoor geld het tarief per uur. Kijk voor meer informatie bij tijden en tarieven.

Zeer regelmatig ga ik met ouders en school in gesprek te gaan betreffende de voortgang. Tijdens dit gesprek kunnen verbeterpunten aangedragen worden ten aanzien van de begeleiding en bespreken we of we op de goede weg zitten.